24
paź

Poznaj normę DIN określającą poziomy niszczenia w niszczarkach 

Niszczenie dokumentów w firmach zazwyczaj odbywa się przy pomocy niszczarek. Tu jednak, wraz z wprowadzeniem RODO, nie dla wszystkich jest oczywiste, jakie urządzenie wybrać, aby spełniać wymogi ochrony danych osobowych. Poznaj normę DIN, która wprowadza standardy odnośnie dokładności niszczenia dokumentów.

Co to jest norma DIN

Norma DIN wprowadza klasy niszczenia dokumentów, które wyznaczają stopień dokładności kasowania informacji. Co ważne, norma DIN  odnosi się zarówno do dokumentów papierowych, jak i cyfrowych nośników danych. Wprowadzono ją w 2012 roku i wraz z RODO powinna stać się jednym z podstawowych wyznaczników ułatwiających wybór niszczarek. 

Dlaczego niszczenie dokumentacji ma związek z RODO? Ochrona danych osobowych odnosi się do wszelkich działań zmierzających do zabezpieczenia danych osobowych zarówno w zakresie ich gromadzenia, przetwarzania, jak i niszczenia. Każdy podmiot gromadzący takie informacje jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo. Co więcej, ochrona takich danych dotyczy również ich niszczenia w sposób, który uniemożliwiał będzie odzyskanie informacji. 

Wprawdzie RODO nie wskazuje jednoznacznie, jaki stopień zniszczenia powinna zapewniać niszczarka, aby dane były nieodwracalnie wyeliminowane, jednakże należy założyć, że tylko modele zapewniające klasę niszczenia od P-3 w górę zapewniają takie działanie. Uprzednio klasy niszczenia dokumentów określano pięciostopniową normą DIN, która odpowiadała klasie niszczenia od P-1 (najmniej skutecznej) do P-5 (najbardziej skutecznej). Obecnie wprowadzono 7 klas niszczenia, które jeszcze precyzyjniej określają skuteczność unicestwiania dokumentacji. Przyjrzyjmy się im bliżej. 

7 klas skuteczności niszczenia dokumentów

Norma DIN 66399 określa 7 poziomów ochrony dla niszczenia nośników informacji. Każdy model niszczarki posiada przyporządkowaną klasę niszczenia, co ułatwia podjęcie decyzji zakupowych. Co ciekawe, norma odnosi się nie tylko do dokumentów papierowych, ale także innych nośników informacji tj. nośników optycznych, magnetycznych i elektronicznych. Dla ułatwienia każdy rodzaj nośnika opiszemy osobno. 

Dokumenty papierowe

Najniższą klasą niszczenia dokumentów jest P-1. Zapewnia on szerokość ścinka o wymiarach większych lub równych 12mm oraz powierzchnię ścinka do 2000mm2. Dedykowany jest mało istotnym dokumentom papierowym. Urządzenia o klasie P-2 przeznaczone są do utylizacji korespondencji wewnętrznej i tną papier na kawałki o szerokości do 6 mm i powierzchni 800mm2. Najpopularniejsze w biurach są niszczarki określane klasą P-3 i P-4. Przeznaczone są do niszczenia dokumentów poufnych i szczególnie poufnych i zapewniają ścinki o szerokości do 2mm i 3

20mm2 (norma P-3) oraz 6 mm i 160mm2 (norma P-4). Normy P-5, P-6 i P-7 dedykowane są niszczeniu papierowych dokumentów o charakterze tajnym, szczególnie tajnym i ściśle tajnym. 

Nośniki optyczne

Nośniki optyczne to m.in. powszechnie stosowane płyty CD i DVD. Norma DIN 66399 wprowadza klasę “O” odnoszącą się właśnie do niszczenia nośników optycznych. Podobnie, jak to miało miejsce w klasie niszczenia dokumentów papierowych, wyróżnia się tu 7 klas — od O-1 najmniej skutecznej po O-7 najbardziej skuteczną. Klasę niszczenia nośnika optycznego określa maksymalna powierzchnia ścinka, tj.:

  • dla O-1 wynosi ona 2000mm2, 
  • dla O-2 wynosi ona 800mm2, 
  • dla O-3 wynosi ona 160mm2, 
  • dla O-4 wynosi ona 30mm2, 
  • dla O-5 wynosi ona 10mm2, 
  • dla O-6 wynosi ona 5mm2, 
  • dla O-7 wynosi ona 0,2mm2. 

Nośniki magnetyczne

Klasy niszczenia dla ośników magnetycznych określone są symbolem “T”. Nośnikiem magnetycznym są popularne onegdaj dyskietki 3,5’’czy dyski twarde HDD. Klasa 1 niszczenia takich nośników T-1 oznacza dysk mechanicznie niesprawny. Pozostałe, wyższe klasy nakazują zniszczenie dysku na ścinki o powierzchni od max 2000mm2 (T-2) do 2,5mm2 (T-7). 

Nośniki elektroniczne

Dyski elektroniczne to  obecnie powszechnie wykorzystywane dyski zewnętrzne, pamięci flash czy pendrive’y.  Tu norma DIN 66399 wskazuje również 7 klas niszczenia (symbol “E”) przy czym E-1 wskazuje, że urządzenie jest niesprawne, E-2 – pocięte, od E-3 do E-7 obowiązuje konieczność pocięcia urządzenia na ścinki o powierzchni od 160mm2 (E-3) do E-7 (0,5mm2).

Jaką niszczarkę wybrać?

Decyzję zakupową powinieneś podjąć uwzględniając znaczenie dokumentów, które będziesz niszczyć. I tak w użytku domowym oraz w biurach, gdzie nie pracuje się z istotnymi dokumentami wystarczy urządzenie o klasie niszczenia od P-1 do P-3. To samo dotyczy niszczenia nośników optycznych, elektronicznych i magnetycznych. W biurach, gdzie operuje się danymi osobowymi i danymi poufnymi, wystarczy niszczenie na poziomie 4 i 5 klasy (dotyczy dokumentów papierowych i niszczenia nośników danych). W kancelariach tajnych, w agencjach rządowych i firmach, które mają dostęp do dokumentów tajnych, konieczne będzie zastosowanie urządzeń klasy 6 i 7.

Szukasz niszczarki do dokumentów? A może chcesz skutecznie zniszczyć nośnik danych? Skontaktuj się z naszą firmą. Pomożemy dobrać optymalną niszczarkę do Twoich potrzeb.